CISS ההתקנה עבור מדפסות Canon - MIR-AUS

CISS for canon, Instruction
CISS FAQ for Epson, InstructionCISS Video for Epson, Instruction

שלב ראשון

ROBUST CISS הכנת המיכלים v 4 חזקים (חדש!)Robust CISS

* * פקקים קטן (טנקים תקעים) עליך להשאיר אותו פתוח בכל עת לאחר התקנת המערכת.

ROBUST CISS הכנת את v.3 לעוף  FLY-CISS-MIR-AUS

* * פקקים קטן (טנקים תקעים) עליך להשאיר אותו פתוח בכל עת לאחר התקנת המערכת.

ROBUST CISS הכנת v את MBOX.2  MBOX-CISS-MIR-AUS

* * פקקים קטן (טנקים תקעים) עליך להשאיר אותו פתוח בכל עת לאחר התקנת המערכת.


ROBUST CISS מדפסת בדיקות כלים 

שימו לב: לא לצאת נקי לראש המדפסת יותר מ 3 פעמים.
להדפיס את הדף כלי הבדיקה לאחר השימוש נוזל הניקוי תהיה האפשרות הטובה ביותר.

ROBUST CISS CISS ההתקנה עבור מדפסות CANON

      560/561 מחסניות * *

CISS Video for Epson, Instruction

* * שימו לב: Canon חדש מחסניותאשר השתמש 650/651 מחסניות אין צורך למכונת הכביסה סיליקון להתקנה.

ROBUST CISS CISS ההתקנה עבור מדפסות Canon

      PGI-5BK CLI-8BK CLI-8Y CLI - 8M CLI - 8C

ROBUST CISS CISS ההתקנה עבור מדפסות Canon

      PGI-520Bk, CLI-521B, 521C, 521 מ', 521Y, 521GY 

ROBUST CISS CISS ההתקנה עבור מדפסות Canon

      PGI-525Bk, CLI-526B, 526C, 526 מ', 526Y 

שימו לב:  

לשמור את CISS (טנקים) באותה רמה כמו שלך מדפסת. (כפי שמוצג)

where-should-i-put-my-ciss
שימו לב: 

1. להשאיר מחוץ להישג ידם של ילדים. לטיפול רפואי אם נלקח. 
2. להימנע מחשיפה ישירה שמש, אל תשים את זה בטמפרטורה גבוהה או הקפאה. 
3. הימנעו נקישות בליטות. 
4. נא להימנע מוציא את מכלי הדיו לאחר התקנת מערכת דיו CISS, במידת האפשר. 
5. המוצר נועד לפעול בתוך 10-40 מעלות צלסיוס. 
6. מערכת הדיו CISS עבר בדיקות תאימות נוקשה, לכן אנו ממליצים להשתמש שלנו דיו, מחסניות כדי לשמור על איכות המדפסת. 
7. ערבוב שני מותגים שונים של דיואל CISS לא מומלץ. 
8. שמור את הטנק ואת המדפסת באותה רמה. אין למקם את הטנקים גבוה יותר או נמוך יותר מאשר במדפסת שלהם.