הדיו טנקים שלי נעלם ואני לא יודעת לאן זה הולך?

 

תשובה: מיכלי דיו ומדפסת חייב להיות על פני השטח ברמה זהה, דהיינו התחתון = התחתון. אם מכלי דיו מורמות מעל התחתון של המדפסת, קרי על המדף, ספר, וכו ', הסר ומניחים על משטח אותה כמדפסת.

זה גם חשוב למקם את הטנקים חיצוני הבא כדי (צילמו) המדפסת שלך.

אל לשים אותם העלאת גבוהה או נמוכה יותר מאשר המדפסת שלך כמו thismay משפיעים על זרימת הדיו מן הטנקים כדי מכלי הפנימי של המדפסת) (כפי שמוצג)

 

where-should-i-put-my-ciss