CISS Installation för HP-skrivare - MIR-AUS

CISS for HP, Instruction
CISS FAQ for Epson, InstructionCISS Video for Epson, Instruction

Steg ett

ROBUST CISS Förbereda ROBUST V.4 tankar NYA!Robust CISS

** Små pluggar (tankar pluggar) måste lämnas öppen på alla tider efter installationsystemet.

ROBUST CISS FÖRBEREDA DEN FLYGA V.3  FLY-CISS-MIR-AUS

** Små pluggar (tankar pluggar) måste lämnas öppen på alla tider efter installation av systemet.

ROBUST CISS FÖRBEREDA MBOX V.2  MBOX-CISS-MIR-AUS

** Små pluggar (tankar pluggar) måste lämnas öppen på alla tider efter installation av systemet.


ROBUST CISS Skrivare testning verktyg 

Observera: Inte chef ren skrivaren huvudet mer än 3 gånger.
Skriva ut sidan test verktyg efter användning av den renare vätska skulle vara det bästa alternativet.

ROBUST CISS CISS Installation för HP 564, 920 skrivare

ROBUST CISS CISS Installation för HP 88/18/10/11/12 skrivare 

ROBUST CISS  CISS Installation för HP02 skrivare**

** För HP 02 patron alla pluggar (tankar pluggar) måste lämnas öppen på alla gånger.

** För Hp 950-951 och 932-933 Observera: HP 950-951

För enda försök skrivare, Hålla din CISS (tack) på den 8cm nedan den nivå som skrivaren.

För Dubbla fack hålla din CISS (tack) på samma nivå som skrivaren.

Observera:  

Hålla din CISS (tankar) på samma nivå som din skrivare. (som)

where-should-i-put-my-ciss

 Observera:

1. förvaras oåtkomligt för barn. Söka läkare om. 
2. Undvik exponering för direkt solsken, och inte hålla hög eller iskalla temperaturer. 
3. Undvik stötar och gupp. 
4. Undvik ta ut patronerna efter installation av CISS bläck systemet, där så är möjligt. 
5. denna produkt är utformad för att fungera inom 10-40 grader Celsius. 
6. CISS bläck system har gått strikt kompatibilitet kontroller, så vi föreslår att du använder våra bläck och kassetter för att upprätthålla kvalitet skrivare. 
7. blanda två olika märken av bläck i CISS rekommenderas inte.
8. Håll tank och skrivare på samma nivå. Placera inte tankarna högre eller lägre än deras skrivare.