Bläcket i min tankar försvinner och jag vet inte var den kommer - MIR-AUS

Bläcket i min tankar försvinner och jag vet inte var den kommer?

 

Svar: Skrivare och bläck tankar måste vara på samma nivå ytan, dvs botten = botten. Om bläckbehållare är upphöjt över botten av skrivare, dvs på en hylla, bok, etc., ta bort och placera på samma yta som skrivare.

Det är också viktigt att du placerar de yttre behållarna nästa till så nivåer (med) din skrivare.

Gör inte sätta dem på en högre eller lägre höjd än skrivaren dettaKan påverkar flödet av din bläck från tankarna till patronerna inuti skrivaren) (som visas)

 

where-should-i-put-my-ciss