כיול מצלמה –

  • ColorChecker דרכון 

צג CALIRATION –

  • i1Display Pro

מדפסת – יצירת פרופיל

  • צילום: ColorMunki צילום (הכניסה ברמת ה-all-in-one מדפסת פרופיל)
  • צילום: i1Photo Pro 2 (מתקדמים RGB שטח מדפסת צבעונית פרופיל)
  • עיצוב: ColorMunki עיצוב (מדפסת all-in-one ברמת כניסה פרופיל – וו ספריות Pantone)
  • הדפסה: i1 לפרסם Pro 2 (מדפסת שטח הצבעונית CYMK מתקדם פרופיל – w. i1Pro הדור האחרון ספקטרו 2)
  • הדפסה: i1Publish Pro (מתקדמים CMYK שטח מדפסת צבעונית פרופיל)