CISS ההתקנה עבור מדפסות אח - MIR-AUS

CISS for brother, Instruction
CISS FAQ for Epson, InstructionCISS Video for Epson, Instruction

שלב ראשון

ROBUST CISS הכנת המיכלים v 4 חזקים חדש!Robust CISS

* * פקקים קטן (טנקים תקעים) עליך להשאיר אותו פתוח בכל עתלאחר התקנת המערכת.

ROBUST CISS הכנת את v.3 לעוף  FLY-CISS-MIR-AUS

* * פקקים קטן (טנקים תקעים) עליך להשאיר אותו פתוח בכל עת לאחר התקנת המערכת.

ROBUST CISS הכנת v את MBOX.2 MBOX-CISS-MIR-AUS

* * פקקים קטן (טנקים תקעים) עליך להשאיר אותו פתוח בכל עת לאחר התקנת המערכת.


 

ROBUST CISS מדפסת בדיקות כלים 


שימו לב: לא לצאת נקי לראש המדפסת יותר מ 3 פעמים.
להדפיס את הדף כלי הבדיקה לאחר השימוש נוזל הניקוי תהיה האפשרות הטובה ביותר.

ROBUST CISS  CISS ההתקנה עבור מדפסות אח

ROBUST CISS  התקנת מחסניות למילוי חוזר אח LC-33, LC35 & LC35XL

 

ROBUST CISS מחסניות דיו למילוי חוזר אח

  1.  נא הסר פקקים קטנים בכל צבע.
  2. הוספת מסנן אוויר בתוך החור קטן. (יש לך 4 פילטרים בתוך הקופסא שלך)
  3. התקן מחסניות כפי שהיית עושה עם מחסניות המקוריים.
  4. מכסים את חיישן הדלת. (המוצג להלן עבור מדפסות חדשות)
  5. להתחיל בניקוי ראש ולהדפיס את בדיקת חרירים.

 מחסניות למילוי חוזר אח

קבצים מצורפים:
lc_79_introduction.pdf lc_79_introduction.pdf

 שימו לב: 

1. להשאיר מחוץ להישג ידם של ילדים. לטיפול רפואי אם נלקח. 
2. להימנע מחשיפה ישירה שמש, אל תשים את זה בטמפרטורה גבוהה או הקפאה. 
3. הימנעו נקישות בליטות. 
4. נא להימנע מוציא את מכלי הדיו לאחר התקנת מערכת דיו CISS, במידת האפשר. 
5. המוצר נועד לפעול בתוך 10-40 מעלות צלסיוס. 
6. מערכת הדיו CISS עבר בדיקות תאימות נוקשה, לכן אנו ממליצים להשתמש שלנו דיו, מחסניות כדי לשמור על איכות המדפסת. 
7. לערבב את שני מותגים שונים של דיו לתוך CISS לא מומלץ.
8. שמור את הטנק ואת המדפסת באותה רמה.אין למקם את הטנקים גבוה יותר או נמוך יותר מאשר במדפסת שלהם.