-מדפסת מדפיסה שורות ריקות או שבורים.

-המדפסת שלי עובד בשבוע הראשון, אבל עכשיו אין אפשרות להדפיס!! כל הצעה?

תשובה: 

1- ודא כי האוורור מותקנים על הטנקים דיו החיצוני של רוסיה. הפעל ראש נקי בדיקת חרירים. אם עדיין לא מדפיס, לחכות שעה ולהפעיל עוד ראש נקי.

ריצה ראש מרובים מנקה ברציפות הוא מונה?productive למעשה יגרום הרע ההדפסה. אחרי הראש מנקה, להשאיר מדפסת לילה לקבלת התוצאות הטובות ביותר.

 

2-זה קורה, אם שכחת לפתוח פקקים קטן (נסיעות תקעים) של טנקים.

 

 

CISS FLY air balance

CISS Installation instructions הכנת המיכלים לטוס v.3 

CISS MBOX air balance 

 CISS Installation instructions הכנת המיכלים MBOX v.2