איפה לשים את CISS שלי?

 

  1. זה גם חשוב למקם את הטנקים חיצוני הבא כדי (צילמו) המדפסת שלך.
  2. אל לשים אותם בגובה גבוה או נמוך יותר המדפסת שלך כמו הדבר עשוי להשפיע זרימת הדיו שלך מן הטנקים כדי מכלי הפנימי של המדפסת) (כפי שמוצג)

שימו לב:  

שמור על YCISS (הטנקים שלנו) באותה רמה כמו שלך מדפסת.

(כפי שמוצג)

 

where-should-i-put-my-ciss

 

קראו את ההוראות כלולים, לאט.  ההנחה הבסיסית היא כי הדיו מוזן ממקור חיצוני ערכה של מחסניות דיו דרך המדפסת לעבור.  מכלי חייב להיות שם עבור המדפסת לפונקציה, אז אבובים משמש צינור-בדיו כנדרש. 

 

MIR-AUS cis t50

שימו לב:  

שמור על YCISS (הטנקים שלנו) באותה רמה כמו שלך מדפסת.

(כפי שמוצג)